Interconfessioneel

Onze school heeft een interconfessioneel karakter. Dit betekent dat de school een christelijke grondslag heeft. Middels de methode Trefwoord geven wij hier vorm aan. Daarnaast besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Wij vinden het echter belangrijk dat kinderen ook kennismaken met andere geloofsovertuigingen.