MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Toermalijn bestaat uit ouders en leerkrachten. De raad houdt zich bezig met allerlei bestuurlijke, personele, financiële als ook onderwijskundige zaken die de school aangaan. Ze geeft adviezen en heeft in sommige gevallen instemmingsrechten. Bij haar werkzaamheden probeert de MR de belangen van de leerlingen, ouders en personeel, maar ook het belang van de school zelf, te behartigen. Op deze manier worden de belangen van alle betrokkenen behartigd. Terwijl ook het belang van de school als geheel een duidelijke rol speelt. De MR komt zes keer in het jaar bijeen, waarbij ook de directie aanwezig is. Je neemt steeds per vier jaar zitting in een MR. Daarna kun je het nogmaals verlengen voor die periode en stel je jezelf verkiesbaar. 

Heeft u vragen? Deze kunt u altijd bij de leden van de MR neerleggen. Mocht u als ouder graag een keer als toehoorder willen aansluiten bij een vergadering, dan bent u welkom. U dient vooraf dit verzoek bij de leden van de MR neer te leggen.U kunt ons bereiken via: mr.toermalijn@atlantbo.nl.
 
Voor extra informatie of vragen kunt u altijd één van de zittende leden van de MR aanspreken:
  • Gladys Salvadori -moeder van Vincenzo (groep 8) en Valentina (groep 6)
  • Pasqualle Lafleur - vader van Nikkie (groep 1/2D)
  • Sytske Rasmussens -moeder van Jonas uit groep 4A (voorzitter)
  • Arianne Böhm - leerkracht (groep 5/6)
  • Lieke Ruiter - leerkracht (groep 8)
  • Frederique van Muiswinkel (groep 5/6 en 4B)
 

Notulen MR