Ons team

We hebben een hecht en enthousiast team waarin muzikaliteit, creativiteit en sportiviteit wordt gedeeld met de kinderen. Alle leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Onze uitgangspunten zijn dat iedereen in onze school meetelt en dat ook iedereen met het nemen van kleine stappen verderkomt.  Zo werken we samen continu aan de ontwikkeling van ons onderwijs.


Ons team bestaat uit:

  • Schoolleider: Brigit Scheepens is de schoolleider van onze school en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 
  • Groepsleerkrachten: elk kind zit in een vaste groep. Elke groep heeft één of twee groepsleerkrachten. Bij twee leerkrachten zijn beiden verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. 
  • Bouwcoördinatoren: drie leerkrachten hebben de taak als bouwcoördinator en zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de onder-, de midden- en de bovenbouw. Op de Toermalijn zijn dat: juf Daniëlle Booij (bovenbouw), juf Ella Euwema (middenbouw) en juf Kristel Weber (onderbouw).
  • Intern begeleider/Remedial Teacher: juf Renée Fontijn is onze Intern begeleider en coördineert de extra zorg en begeleiding voor kinderen, leerkrachten en ouders die dat nodig hebben. Samen met de leerkracht, ouders -en regelmatig ook de leerling- zoeken we naar oplossingen. 
  • Vakdocent/ vakspecialist gym: Onze vakdocent is meester Freek Goedemans. Meester Freek verzorgt vanaf groep 3 de gymlessen. De kleuters gymmen met hun eigen juf in de speelzaal. 
  • Administratief medewerker: Ellen van Geldorp ondersteunt directie in de uitvoering van haar administratieve werkzaamheden.
  • Vakspecialist muziek: Siobhán Ubink verzorgt op dinsdag muzieklessen en danslessen in de school.
 

Beleidsontwikkeling

Op de Toermalijn kennen we een managementteam dat bestaat uit de directeur, de intern begeleider en drie bouwcoördinatoren. Dit team buigt zich over de gewenste onderwijskundige ontwikkeling van de school en bereidt de bouwvergaderingen voor.